Штрпце

Туризам

Туризам

Почетна / Туризам

Планински амбијент са рељефом тзв. алпске пластике, дужина задржавања снежног покривача ( у вишим деловима и до 280 дана), велика инсолентност и други услови, представљају изразите компаративне предности за развој планинског туризма.
Издиференцираност терена омогућава организовање скијашких стаза за различите врсте корисника, од почетника и рекреативаца, до алпских и нордијских смучара. Нижи предели Сиринићке жупе припадају другој климатској зони, са благим жупским карактеристикама, што уз богатство вегетације и специфичне природне реткости (језера, пећине и сл.) омогућавају развој планинског туризма у летњем периоду.
Богатство и атрактивност природних вредности, добили су своју верификацију проглашавањем овог подручја, националним парком.

Будући привредни развој и динамично формирање привредне структуре општине Штрпце, подразумева ефикасно активирање и коришћење природних, људских и економскихресурса и потенцијала, међу којима су од посебног значаја туристичко-развојни, који по квалитету представљају општедруштвено богатство, са наглашеним компаративним предностима. Стога је основно концепцијско решење дугорочног развоја општине, даље активирање и развијање туристичке привреде, која ће бити окосница развоја и његова основна покретачка снага.

Шар планина

На основу резултата истраживања, за потребе развоја свих видова туризма у општини Штрпце, погодно је око 800 хектара, што указује на изузетно повољне природне услове за развој, првенствено следећих видова туризма:
- спортски туризам;
- еко-туризам;
- излетнички туризам;
- ловни и риболовни туризам;
- културни туризам;
- манифестациони туризам;
- пословни туризам;
- туризам везан за посебна интересовања;
- рурални туризам;
- екскурзиони туризам;