Штрпце

Демографија

Демографија

Почетна / Демографија

Према ванредном попису, извршеном 1989.године од стране Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, на подручју општине, у 2264 домаћинства живи 12.720 становника. Становништво је размештено у 16 насеља од чега је 8 српских, 4 албанска и 4 мешовита, са доминацијом српског живља. Просечна величина домаћинстава према броју чланова износи 5,6. Етничку структуру становништва чини 67% Срба и 33% Албанаца.

Штрпце