Штрпце

Општи подаци

Општи подаци

Почетна / Општи подаци

Општина Штрпце захвата површину од 247,36 км 2 , где је у 16 насеља размештено 12.720 становника (према ванредном попису од 1989.године), од чега је 8 етнички чисто српских, 4 етнички чисто албанска и 4 мешовита са доминацијом српског живља. Укупан број домаћинстава износи 2.264.

Штрпце