Штрпце

Историја

Историја

Почетна / Историја

На основу археолошких трагова и историјских извора, може се закључити да је подручје Сиринићке жупе односно садашње општине Штрпце, насељено веома рано и да је тај континуитет постојао кроз праисторијски, затим читав антички, середњевековни и новији период. У прилог томе говоре пронађена оруђа од углачаног камена, на локалитету Брезовица , из доба неолита, чија се старост процењује на 4500 до 3600 година пре нове ере. Такође, на локалитету „Равна Гора“ изнад Брезовице, на једном месту су „громиле“ – остаци погребних споменика Срба из времена пре коначног примања хришћанства.
У средњем веку Шарпланинска жупа Сиринић се налазила у најразвијенијен и најгушће насељеном делу српске средњевековне државе, тако да садашња насеља на овом подручју датирају још из тог периода и то, углавном под данашњим називима. Први познати записи о Жупи Сиринић и животу њеног становништва, датирају из XIV века. Први помен Сиринићке жупе, срећемо у повељи цара Душана из 1331.године, којом манастиру Хиландар дарује планину Млечни изнад Сиринића.

Штрпце