Штрпце

Одељења

Одељења

Почетна / Одељења

Е-маил општине: info@strpceopstina.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНУ ДЕЛАТНОСТИ

Одељења

Љиљана Шабић – начелник

email: ozdelatnost@strpceopstina.rs 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

Славиша Реџић – начелник

email: ozprivreda@strpceopstina.rs

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНЕ, КОМУНАЛНЕ И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Татјана Ђорговић– начелник

email: ozuski@strpceopstina.rs

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА

Милош Крстић– Директор

email: ozzastita@strpceopstina.rs

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Светислав Дурлевић– Директор

email: ozouzp@strpceopstina.rs