Штрпце

Obrasci

Почетна / Вести

Обрасци-захтеви

Захтев за породиљско НЗ-ПО

Захтев за породиљско НЗ-ПО

Захтев за породиљско и негу детета НЗ-ПОНД

Захтев за породиљско и негу детета НЗ-ПОНД

Захтев за негу детета НЗ-НД

Захтев за негу детета НЗ-НД

Захтев за посебну негу детета НЗ-ПНД

Захтев за посебну негу детета НЗ-ПНД

Потврда основице ПУ

Потврда основице ПУ

Захтев- мајка РД-1

Захтев- мајка РД-1

Захтев за остале накнаде на основу рођења детета ОН-РНД

Захтев за остале накнаде на основу рођења детета ОН-РНД

Захтев за остале накнаде по основу посебне неге детета ОН-ПНД

Захтев за остале накнаде по основу посебне неге детета ОН-ПНД

Захтев за остваривање права на родитељски додатак-мајке-РД-1

Захтев за остваривање права на родитељски додатак-мајке-РД-1

Захтев за остваривање права на родитељски додатак-мајке-страни држављанин -РД-1-С-М

Захтев за остваривање права на родитељски додатак-мајке-страни држављанин -РД-1-С-М

Захтев за остваривање права на родитељски додатак-отац-РД-2

Захтев за остваривање права на родитељски додатак-отац-РД-2

Захтев за остваривање права на дечји додатак ДД-1

Захтев за остваривање права на дечји додатак ДД-1

Захтев за остваривање права на родитељски додатак-отац-страни држављанин РД-2-С-О

Захтев за остваривање права на родитељски додатак-отац-страни држављанин РД-2-С-О

Захтев за остваривање права на дечји додатак ДД-1, ДД-1а и ДД-1б (1)

Захтев за остваривање права на дечји додатак ДД-1, ДД-1а и ДД-1б (1)

Захтев за промену презимена због промене породичног статуса

Захтев за промену презимена због промене породичног статуса

Извод из матичне књиге венчаних намењен иностранству

Извод из матичне књиге венчаних намењен иностранству

Извод из матичне књиге венчаних

Извод из матичне књиге венчаних

Извод из матичне књиге рођених

Извод из матичне књиге рођених

Извод из матичне књиге умрлих намењен иностранству

Извод из матичне књиге умрлих намењен иностранству

Извод из матичне књиге умрлих-1

Извод из матичне књиге умрлих-1

Извод из матичне књиге умрлих

Извод из матичне књиге умрлих

Исправке и допуне у матичним књигама

Исправке и допуне у матичним књигама

Накнадни упис у матичну књигу рођених

Накнадни упис у матичну књигу рођених

Накнадни упис у матичну књигу умрлих

Накнадни упис у матичну књигу умрлих

Обнова матичнe књигe рођених

Обнова матичнe књигe рођених

Обнова матичне књиге венчаних

Обнова матичне књиге венчаних

Обнова матичне књиге умрлих

Обнова матичне књиге умрлих

Промена личног имена

Промена личног имена

Уверење о држављанству

Уверење о држављанству

Изјава са два сведока

Изјава са два сведока

Пуномоћја и сагласности

Пуномоћје другом лицу за предају захтева и подизање путне исправе (пасоша)

Пуномоћје другом лицу за предају захтева и подизање путне исправе (пасоша)

Пуномоћје за мајку и другог родитеља за подношење захтева за издавање личне карте детета

Пуномоћје за мајку и другог родитеља за подношење захтева за издавање личне карте детета

Пуномоћје за оца за пријаву пребивалишта детета на адреси мајке

Пуномоћје за оца за пријаву пребивалишта детета на адреси мајке

Пуномоћје за оца и другог родитеља за подношење захтева за издавање личне карте детета

Пуномоћје за оца и другог родитеља за подношење захтева за издавање личне карте детета

Пуномоћје за подизање извода из МКР и уверења о држављанству

Пуномоћје за подизање извода из МКР и уверења о држављанству

Пуномоћје за потпис и оверу докумената за пребивалиште новорођеног детета

Пуномоћје за потпис и оверу докумената за пребивалиште новорођеног детета

Пуномоћје за потпис, оверу докумената и подизање визе

Пуномоћје за потпис, оверу докумената и подизање визе

Пуномоћје за потпис, оверу и подизање личних докумената

Пуномоћје за потпис, оверу и подизање личних докумената

Пуномоћје за предају захтева за путну исправу (пасош) за малолетнике

Пуномоћје за предају захтева за путну исправу (пасош) за малолетнике

Пуномоћје за предају захтева и преузимање путне исправе

Пуномоћје за предају захтева и преузимање путне исправе

Пуномоћје за преузимање возачке дозволе

Пуномоћје за преузимање возачке дозволе

Пуномоћје за преузимање уверења о пребивалишту

Пуномоћје за преузимање уверења о пребивалишту

Пуномоћје родитеља за предају захтева за издавање путне исправе (пасоша) деце

Пуномоћје родитеља за предају захтева за издавање путне исправе (пасоша) деце

Сагласност за путовање детета - отац

Сагласност за путовање детета - отац

Сагласност за путовање детета - мајка

Сагласност за путовање детета - мајка

Сагласност оба родитеља за путовање детета

Сагласност оба родитеља за путовање детета

Сагласност оца за пријаву детета на адреси мајке

Сагласност оца за пријаву детета на адреси мајке