Штрпце

Органи града

Почетна / Органи града

Привремени орган града Штрпце

Братислав Николић

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ ШТРПЦЕ

Представља и заступа општину, предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина, усмерава и усклађује рад општинске управе, доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине.

Снежана Стојчетовић

НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ШТРПЦЕ

Мита Станојевић

Члан и секретар

Драган Реџић

Члан

Живче Шаркоћевић

Члан

Здравко Јовановић

Члан